Baubox s.r.o. Lomnická 19 84110 Bratislava;  kancelária Koceľova 17,  821 08 Bratislava;  office@baubox.sk
© 2015 Baubox
ING. LUKÁŠ ROLLER
2014-

Obnova bytového domu Družstevná,
Bernolákovo
autor projektu, hlavný inžinier projektu,
autorský dozor, inžiniering
Rekonštrukcia strechy a dostavba
výťahu,
Pieštany,
autor projektu, projektový manažér,
hlavný inžinier projektu, inžiniering
2013-

Bytový komplex Lindenhouse,
Topoľčany
projektový manažér, spoluautor projektu,
inžiniering
Výstavba rodinného domu,
Devín
technický dozor
2012-

Bytový komplex,
Bratislava - Rusovce
projektový manažér, technický dozor,
inžiniering
Rodinný dom H2,
Bratislava - Staré Mesto
spoluautor projektu, inžiniering
Novostavba Vila Rozálka,
Bratislava - Lamač
autor projektu, technický dozor investora,
2011-

Avion Shopping park,
Bratislava
technický koordinátor nájomcov
Rekonštrukcia a nadstavba rodinného
domu,
Bratislava - Devínska Nová Ves
autor projektu, hlavný inžinier projektu,
autorský dozor
Novostavba RD JJJ,
Záhorská Bystrica
asistent projektového manažéra
2010-

Výstavba a prestavba Hypermarketov
Tesco,
Slovensko
cenový a projektový manažér
Obnova bytového domu Šalviová ulica,
Bratislava
autor projektu, hlavný inžinier projektu,
technický dozor investora
2009-
Výstavba rodinného domu,
Bratislava - Devín
autor projektu, hlavný inžinier projektu ,
koordinácia realizácie,
2007-

Novostvaba Polyfunkčný bytový dom
Rustica,
Bratislava
technický pracovník
2005-

Novostavba Polyfunkčný bytový dom
Boria,
Bratislava
asistent stavbyvedúceho