>
Baubox s.r.o. Lomnická 19 84110 Bratislava;  kancelária Koceľova 17,  821 08 Bratislava;  office@baubox.sk
© 2015 Baubox
Ponúkame komplexné služby od projektovej prípravy až po zabezpečenie realizácie a kolaudáciu.  Tieto služby ponúkame ako balík alebo aj samostatne.
PROJEKČNÁ FÁZA
INTERIÉR
INŽINIERING
BÝVANIE
VÝBER POZEMKU
STAVBA
KOLAUDÁCIA
ODBORNÉ PORADENSTVO
VÝBER POZEMKU
ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
KOLAUDÁCIA
PD STAVEBNÉ POVOLENIE
REALIZAČNÝ PROJEKT
ZISŤOVANIE
VYJADRENIA
STAVEBNÉ POVOLENIE
VÝKOPY A ZAKLADANIE
HRUBÁ STAVBA
INŽINIERSKE SIETE
VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE
VNÚTORNÉ VYBAVENIE DOMU
STRECHA
ZATEPLENIE
ODBORNÉ PORADENSTVO
ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
REALIZAČNÝ PROJEKT
REALIZÁCIA
SŤAHOVANIE
ODOVZDANIE
Baubox s.r.o. Lomnická 19 84110 Bratislava;  kancelária Koceľova 17,  821 08 Bratislava;  office@baubox.sk
© 2015 Baubox