DOM.I.70.S
70 m², 3 izby
DOM.I.70.SP
70 m², 3 izby
DOM.I.70.P
70 m², 3 izby


DOM.I.90.S
90 m², 4 izby
DOM.I.90.P
90 m², 4 izby
DOM.I.90.SP
90 m², 4 izby
DOM.O.90.SP
90 m², 4 izby
DOM.O.90.P
90 m², 4 izby
DOM.O.120.SP
120 m², 4 izby
DOM.O.120.P
120 m², 4 izby
DOM..120.P
124 m², 4 izby
DOM..120.PT
124 m², 4 izby
Baubox s.r.o. Lomnická 19 84110 Bratislava;  kancelária Koceľova 17,  821 08 Bratislava;  office@baubox.sk
© 2015 Baubox